پورتال موسسه مالی و اعتباری نور
  • 1399/2/20 شنبه پورتال موسسه مالی و اعتباری نور
    پروژه پورتال موسسه مالی و اعتباری نور با استفاده از نرم افزار پورتال و برنامه ساز سیگما راه اندازی شده است. ساخت پورتال های بانکی، تخصص سیگما میباشد و پیشرفته ترین امکانات برگرفته از جدیدترین فناوری های روز در ساخت پورتال و سامانه های متعلق به این بانک پیاده سازی شده است که نشان از دانش مهندسی و تجربیات بالای سیگما در طراحی و راه اندازی پورتال های بانکی دارد.
1