پورتال موسسه خیریه نور فدک
  • 1398/11/2 چهارشنبه پورتال موسسه خیریه نور فدک
    پروژه پورتال موسسه خیریه نور فدک با استفاده از نرم افزار پورتال و برنامه ساز سیگما پیاده سازی شده است. ساخت پورتال های سازمانی، تخصص سیگما میباشد و پیشرفته ترین امکانات برگرفته از جدیدترین فناوری های روز در ساخت پورتال و سامانه های متعلق به این موسسه پیاده سازی شده است که نشان از دانش مهندسی و تجربیات بالای سیگما در طراحی و راه اندازی پورتال های سازمانی دارد.
1