پورتال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • 1399/4/16 دوشنبه پورتال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
    پروژه طراحی و اجرای سامانه شناسنامه وب سرویس های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از نرم افزار پورتال و برنامه ساز سیگما راه اندازی شده است. ساخت وب سرویس های پیچیده، در تخصص سیگما میباشد و پیشرفته ترین امکانات برگرفته از جدیدترین فناوری های روز در ساخت این سامانه پیاده سازی شده است که نشان از دانش مهندسی و تجربیات بالای سیگما در طراحی و راه اندازی سامانه های اینترنتی دارد.
1