پورتال سيگما
پورتال دانشگاه ملایر
پورتال دانشگاه ملایر

نسخه موبایل پورتال دانشگاه ملایر
نسخه موبایل پورتال دانشگاه ملایر

پس زمینه بک گراند مشتریان
پس زمینه بک گراند مشتریان
پورتال دانشگاه ملایر پروژه پورتال دانشگاه ملایر با استفاده از نرم افزار پورتال و برنامه ساز سیگما راه اندازی شده است. ساخت پورتال های دانشگاهی، تخصص سیگما میباشد و پیشرفته ترین امکانات برگرفته از جدیدترین فناوری های روز در ساخت پورتال و سامانه های متعلق به این دانشگاه پیاده سازی شده است که نشان از دانش مهندسی و تجربیات بالای سیگما در طراحی و راه اندازی پورتال های دانشگاهی و سازمانی دارد.