پورتال ایران ایر
  • 1398/10/21 شنبه پورتال ایران ایر
    پروژه پورتال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) با استفاده از نرم افزار پورتال و برنامه ساز سیگما پیاده سازی شده است. ساخت پورتال های سازمانی، تخصص سیگما میباشد و پیشرفته ترین امکانات برگرفته از جدیدترین فناوری های روز در ساخت پورتال و سامانه های متعلق به این شرکت بزرگ پیاده سازی شده است که نشان از دانش مهندسی و تجربیات بالای سیگما در طراحی و راه اندازی پورتال های شرکتی و سازمانی دارد.
1