آزمون مقبولیت کاربر

1398/10/11 چهارشنبه
آزمون مقبولیت کاربر یک فرآیند شامل تاییدیه های مختلف است که نشان می دهد محصول ارائه شده برای مشتریان کارایی دارد . این آزمون آخرین بخش روند تست نرم افزار می باشد؛ در این آزمون ، کاربران واقعی، نرم افزار را تست می کنند تا مطمئن شوند با توجه به مشخصات ، نرم افزار می تواند وظایفی را که در شرایط دنیای واقعی نیاز است انجام دهد.

مقدمه:
در علم مهندسی و شاخه های مختلف آن، تست مقبولیت (acceptance testing) به آزمونی گفته می شود که مشخص می کند بندهای یک قرارداد یا لیستی از موارد ، در تولید یک محصول رعایت شده اند. این تست ممکن است در صنایع شیمی، فیزیک و به طور کلی هر صنعتی که در آن به آزمون عملکرد و مقبولیت یک محصول نیاز باشد انجام شود .

انجمن بین المللی تایید صلاحیت آزمون های نرم افزاری - ISTQB [3] ، آزمون مقبولیت را اینگونه تعریف می کند:
آزمون کارکرد محصول که با توجه به نیازهای کسب و کار و الزامات مد نظر مشتری انجام می شود تا اثبات کند که محصول ارائه شده مورد قبول مشتری است و می تواند رضایت او را برآورده سازد.
این آزمون به کاربر، مشتری یا هر نهاد مجاز دیگر فرصت می دهد که اعلام کند سیستم تولید شده مورد پذیرش یا عدم پذیرش او می باشد.
این آزمون همچنین به عنوان application testing ، beta testing و end-user testing شناخته می شود. 
آزمون مقبولیت کاربر User Acceptance Testing (UAT)
آزمون مقبولیت کاربر یک فرآیند شامل تاییدیه های مختلف است که نشان می دهد محصول ارائه شده برای مشتریان کارایی دارد . این آزمون آخرین بخش روند تست نرم افزار می باشد؛ در این آزمون ، کاربران واقعی، نرم افزار را تست می کنند تا مطمئن شوند با توجه به مشخصات ، نرم افزار می تواند وظایفی را که در شرایط دنیای واقعی نیاز است انجام دهد.
آزمون مقبولیت کاربر ، یکی از قسمت های پایانی و در عین حال ضروری روند پروژه های تولید نرم افزار است که باید قبل از انتشار نسخه جدید نرم افزار در بازار انجام شود. تست مقبولیت نباید با تست سیستم اشتباه گرفته شود (فرآیندی که اطمینان می دهد نرم افزار خراب نیست) اما در عوض ، این تست تضمین می کند راه حل ارائه شده برای مشتری کار خواهد کرد . (به طور مثال : تست هایی که در آن کاربر، راهکار نرم افزاری ارائه شده را تایید می کند) ؛ این آزمون می تواند به واسطه انتشار رایگان نرم افزار در اینترنت با عنوان نسخه آزمایشی Beta یا توسط یک تیم تست داخلی متشکل از کاربران واقعی ، انجام شود . شرح مراحل : در ادامه به مراحل آزمون مقبولیت کاربر توسط یک تیم داخلی می پردازیم : 
  • برنامه ریزی : در مرحله برنامه ریزی استراتژی آزمون مشخص می گردد.
  • طراحی موارد آزمون (Test Cases): آیتم های آزمون جهت پوشش دادن تمامی حالات به کارگیری و عملکرد نرم افزار در دنیای واقعی طراحی می گردند. این موارد به زبانی ساده و شیوه ای قابل فهم طراحی و نگارش می شوند تا روند آزمون را برای کارشناسان تیم تست هر چه آسان تر نمایند .
  • انتخاب اعضای تیم تست: در این مرحله اعضای تیم تست، از کاربران واقعی انتخاب می شوند .
  • تیم تست، آیتم های تست :اجرای موارد آزمون و مستند سازی (Test Case) طراحی شده را اجرا می کنند . همچنین در مواردی برخی از تست های تصادفی مرتبط نیز انجام می شوند . تمامی باگ ها و اشکالات مشاهده شده همراه با توضیحات مربوطه در یک " سند آزمون " گزارش نویسی می شوند .
  • رفع اشکال: در پاسخ به اشکالات گزارش شده توسط تیم تست ، تیم توسعه نرم افزار ، اصلاحات نهایی کدها را انجام می دهند تا نرم افزار را به طور کامل اشکال زدایی نمایند .
  • صورتجلسه: وقتی تمامی باگ ها برطرف شدند، تیم تست، صحت عملکرد نرم افزار را تایید می نماید . این تاییدیه نشان می دهد که نرم افزار مورد نظر ، نیازها و الزامات کاربران را برآورده می نماید و جهت انتشار در بازار آماده است.


انواع آزمون های مقبولیت :
انواع رایج تست های مقبولیت شامل موارد زیر می باشند:

آزمون مقبولیت کاربر:
این تست ممکن است تست مقبولیت کارخانه ای را شامل شود . (FAT) به عنوان مثال آزمونی که توسط فروشنده یک محصول، قبل از انتقال کالا یا سامانه به محل فروش انجام می شود که پس از آن نیز ممکن است تست مقبولیت فروشگاه ، توسط کاربران انجام شود .
آزمون مقبولیت عملیاتی:
این آزمون همچنین به عنوان آزمون عملیاتی آمادگی محصول (آمادگی جهت ارائه) شناخته می شود ، به این مفهوم که سیستم چک می شود تا اطمینان حاصل شود که فرآیندها و روندها می توانند محصول را به مرحله استفاده برسانند . این آزمون ممکن است شامل چک آپ تجهیزات پشتیبانگیری، روش های عبور از بحران ، آموزش های کاربران نهایی ، روش های نگهداری محصول و مکانیزم های امنیتی شود .
آزمون مقبولیت قرارداد و مقررات :
در آزمون مقبولیت قرارداد، یک محصول با شاخص های مندرج در یک قرارداد ارزیابی می شود . در آزمون مقبولیت مقررات، یک محصول تست می شود تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای دولتی، قانونی و ایمنی در آن رعایت شده است .
آزمون های آلفا و بتا:
تست های آلفا در واحدهای برنامه نویسی (توسعه محصول) انجام می شوند و تست های عملیاتی ایی هستند که توسط کارمندان داخلی، قبل از انتشار محصول در بازار و رسیدن آن به دست مشتریان انجام می شوند . تست های بتا در بخش مشتریان انجام می شوند و توسط گروهی از مشتریان انجام می شوند که قبل از اینکه محصول به مشتریان دیگر ارائه شود ، آن را در محل خودشان استفاده کرده و بازخوردهای مربوطه را تهیه می نمایند. به این آزمون معمولا ، آزمون میدانی گفته می شود .

آزمون مقبولیت کاربر بسیار مهم است زیرا مشخص می کند که نرم افزار تولید شده ، هنگام استفاده در شرایط دنیای واقعی، عملکرد تجاری مناسبی دارد یا خیر .

بيشتر