پورتال سيگما

پکیج های پورتال سازمانی سیگما

موضوع ردیف شرح Sigma-2
(تعداد/میزان)
Sigma-3
(تعداد/میزان)
Sigma-4
(تعداد/میزان)
مشخصات لیسانس نرم افزار
۱ تعداد زیر پورتال ۱۰ ۳۵ ۱۲۰
۲ تعداد فرم ورود و ویرایش اطلاعات ۱۲ ۴۰ نامحدود
۳ تعداد گزارش مربوط به فرم ساز ۶ ۱۸ نامحدود
۴ تعداد صفحات پورتال ۳۰۰ ۱۰۵۰ نامحدود
امکانات نرم‌افزار ۵ امکانات پکیج شامل موارد زیر است :
هسته پورتال MCCIP نسخه ۴۰۰ (مدیریت صفحات، مدیریت محتوا، جستجو ساده و پیشرفته در اطلاعات و فایل ها، مدیریت گرافیک، مدیریت امنیت، نظارت، منوساز پیشرفته، چندزبانگی، ثبت وقایع)، هسته برنامه ساز و فرم ساز شامل: تعریف انواع فرم های ورود اطلاعات، نمایش و جستجوی اطلاعات، امکان تعریف انواع مختلف فیلدها، امکان تعریف انواع اعتبار سنجی، امکان ارائه کد های پیگیری، امکان تعریف سطوح دسترسی بر روی فرم و رکورد، ارسال ایمیل، ارسال پیامک، خروجی اکسل، رمز نگاری اطلاعات، گزارش ساز بر روی اطلاعات، زیرساخت امن ارائه خدمات الکترونیکی شامل: تعریف فیلدهای گزارش، مرتب سازی اطلاعات، تعریف فیلتر، تعریف فیلدهای محاسباتی، رسم نمودارمیله ای و دایره ای ، ارائه گزارشات چند سطحی امکانات پیشرفته گزارش ساز در خصوص تعریف فیلدهای pivot، امکانات ارتباط برنامه ساز در خصوص ارتباط با سایر سیستم های سازمانی و بین سازمانی دیگر (وب سرویس، اتصال به پایگاه داده)، امکانات پیشرفته در ارائه خدمات الکترونیکی شامل: امکان تعریف گردش بین فرم ها، امکان نگهداری و مدیریت سابقه فرم ها
با توجه به تعداد مندرج در مشخصات لیسانس‌نرم‌افزار
خدمات پشتیبانی پایه
۶ نصب سیستم عامل و پرتال بر روی سرور کارفرمای محترم و امن سازی آنها بر روی یک سرور یکبار
۷ طراحی قالب گرافیکی واکنش گرا (Responsive) در شش سایز بدون فلش برای یک زبان (فارسی) و انگلیسی همان قالب به صورت Mirror با پنج نمای سفارشی برای پورتال (شامل برگزاری یک جلسه با نمایندگان کارفرما و اخذ نظرات آنها در خصوص ساختار و چیدمان قالب گرافیکی و رنگ‌بندی قالب گرافیکی و اخذ تصاویر موردنظر آنها جهت استفاده در قالب گرافیکی به همراه طراحی یک بنر، طراحی حداکثر سه حاشیه برای ماجول‌های صفحه اصلی، طراحی ظاهر منوی صفحه اصلی، طراحی ستون بندی و رنگ برای صفحه اصلی و صفحه داخلی آن صفحه به همراه حداکثر دوبار تغییرات جزئی تا سقف حداکثر ده درصد زمان اجرای همان قالب) و برش و اعمال آن بر روی یک صفحه از پورتال و سازکار کردن قالب گرافیکی روی نسخه های دو سال اخیر مرورگرهای متداول شامل( ie، فایرفاکس، کروم و سافاری) باتوجه به نوع قالب گرافیکی یک قالب و دو زبان
۸ ارائه خدمات پشتیبانی تلفنی، پست الکترونیک و ریموت از نرم افزار پورتال سیگما به منظور راهنمایی جهت استفاده از پورتال به نماینده ستاد کارفرمای محترم در ساعت های بین ۹ صبح لغایت ۱۸ بعد از ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه به مدت یکسال دو نفر
۹ رفع اشکالات احتمالی نرم افزار پورتال (bug, exception) و رفع اشکلات احتمالی سرعت و امنیت نرم افزار به مدت یکسال(در صورت تهیه سرور مناسب و رعایت سیاست‌های امنیتی) از طریق دسترسی ریموت به پنل ادمین و سرور یک سرور
آموزش ۱۰ آموزش استفاده از امکانات پورتال در محل کارفرما ۸ جلسه
۴ ساعته
خدمات جانبی و اضافی پیشنهادی ۱۱ خدمات جانبی مربوط به نرم افزار پورتال به درخواست کارفرما شامل ساخت صفحات، ورود اطلاعات دستی، ساخت فرم های درخواستی کارفرما با استفاده از برنامه ساز، تولید نماهای سفارشی ماجولها، انجام اصلاحات و تغییرات جزئی گرافیکی، ایجاد سطوح دسترسی و نقشهای روی پورتال، ایجاد گزارشهای موردنیاز با استفاده از گزارش ساز، ایجاد وب سرویسهای درخواستی و خدمات تبدیل اطلاعات از سایر بانک های (اطلاعاتی) پورتال ۱۰۰ نفر
ساعت
۲۰۰ نفر
ساعت
۲۰۰ نفر
ساعت
تعرفه پشتیبانی نرم افزار در سالهای آتی ۱۲ پشتیبانی نرم افزار سالهای آتی شامل بندهای ۸ و ۹ این جدول (طبق تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور)
(درصورت ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین و سرور)
در سال اول پشتیبانی ۳۵% قیمت پکیج و در سالهای آتی+ نرخ تورم تجمیعی بانک مرکزی
Sigma-۲ (تعداد/میزان)
مشخصات لیسانس نرم افزار
۱ تعداد زیر پورتال ۱۰
۲ تعداد فرم ورود و ویرایش اطلاعات ۱۲
۳ تعداد گزارش مربوط به فرم ساز ۶
۴ تعداد صفحات پورتال ۳۰۰
امکانات نرم‌افزار
۵ امکانات پکیج شامل موارد زیر است :
هسته پورتال MCCIP نسخه ۴۰۰ (مدیریت صفحات، مدیریت محتوا، جستجو ساده و پیشرفته در اطلاعات و فایل ها، مدیریت گرافیک، مدیریت امنیت، نظارت، منوساز پیشرفته، چندزبانگی، ثبت وقایع)، هسته برنامه ساز و فرم ساز شامل: تعریف انواع فرم های ورود اطلاعات، نمایش و جستجوی اطلاعات، امکان تعریف انواع مختلف فیلدها، امکان تعریف انواع اعتبار سنجی، امکان ارائه کد های پیگیری، امکان تعریف سطوح دسترسی بر روی فرم و رکورد، ارسال ایمیل، ارسال پیامک، خروجی اکسل، رمز نگاری اطلاعات، گزارش ساز بر روی اطلاعات، زیرساخت امن ارائه خدمات الکترونیکی شامل: تعریف فیلدهای گزارش، مرتب سازی اطلاعات، تعریف فیلتر، تعریف فیلدهای محاسباتی، رسم نمودارمیله ای و دایره ای ، ارائه گزارشات چند سطحی امکانات پیشرفته گزارش ساز در خصوص تعریف فیلدهای pivot، امکانات ارتباط برنامه ساز در خصوص ارتباط با سایر سیستم های سازمانی و بین سازمانی دیگر (وب سرویس، اتصال به پایگاه داده)، امکانات پیشرفته در ارائه خدمات الکترونیکی شامل: امکان تعریف گردش بین فرم ها، امکان نگهداری و مدیریت سابقه فرم ها
با توجه به تعداد مندرج در مشخصات لیسانس‌نرم‌افزار
خدمات پشتیبانی پایه
۶ نصب سیستم عامل و پورتال بر روی سرور کارفرمای محترم و امن سازی آنها بر روی یک سرور یکبار
۷ طراحی قالب گرافیکی واکنش گرا (Responsive) در شش سایز بدون فلش برای یک زبان (فارسی) و انگلیسی همان قالب به صورت Mirror با پنج نمای سفارشی برای پورتال (شامل برگزاری یک جلسه با نمایندگان کارفرما و اخذ نظرات آنها در خصوص ساختار و چیدمان قالب گرافیکی و رنگ‌بندی قالب گرافیکی و اخذ تصاویر موردنظر آنها جهت استفاده در قالب گرافیکی به همراه طراحی یک بنر، طراحی حداکثر سه حاشیه برای ماجول‌های صفحه اصلی، طراحی ظاهر منوی صفحه اصلی، طراحی ستون بندی و رنگ برای صفحه اصلی و صفحه داخلی آن صفحه به همراه حداکثر دوبار تغییرات جزئی تا سقف حداکثر ده درصد زمان اجرای همان قالب) و برش و اعمال آن بر روی یک صفحه از پورتال و سازکار کردن قالب گرافیکی روی نسخه های دو سال اخیر مرورگرهای متداول شامل( ie، فایرفاکس، کروم و سافاری) باتوجه به نوع قالب گرافیکی یک قالب و دو زبان
۸ ارائه خدمات پشتیبانی تلفنی، پست الکترونیک و ریموت از نرم افزار پورتال سیگما به منظور راهنمایی جهت استفاده از پورتال به نماینده ستاد کارفرمای محترم در ساعت های بین ۹ صبح لغایت ۱۸ بعد از ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه به مدت یکسال دو نفر
۹ رفع اشکالات احتمالی نرم افزار پورتال (bug, exception) و رفع اشکلات احتمالی سرعت و امنیت نرم افزار به مدت یکسال(در صورت تهیه سرور مناسب و رعایت سیاست‌های امنیتی) از طریق دسترسی ریموت به پنل ادمین و سرور یک سرور
آموزش
۱۰ آموزش استفاده از امکانات پورتال در محل کارفرما ۸ جلسه
۴ ساعته
خدمات جانبی و اضافی پیشنهادی
۱۱ خدمات جانبی مربوط به نرم افزار پورتال به درخواست کارفرما شامل ساخت صفحات، ورود اطلاعات دستی، ساخت فرم های درخواستی کارفرما با استفاده از برنامه ساز، تولید نماهای سفارشی ماجولها، انجام اصلاحات و تغییرات جزئی گرافیکی، ایجاد سطوح دسترسی و نقشهای روی پورتال، ایجاد گزارشهای موردنیاز با استفاده از گزارش ساز، ایجاد وب سرویسهای درخواستی و خدمات تبدیل اطلاعات از سایر بانک های (اطلاعاتی) پورتال ۱۰۰ نفر
ساعت
تعرفه پشتیبانی نرم افزار در سالهای آتی
۱۲ پشتیبانی نرم افزار سالهای آتی شامل بندهای ۸ و ۹ این جدول (طبق تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور)
(درصورت ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین و سرور)
در سال اول پشتیبانی ۳۵% قیمت پکیج و در سالهای آتی+ نرخ تورم تجمیعی بانک مرکزی
Sigma-۳ (تعداد/میزان)
مشخصات لیسانس نرم افزار
۱ تعداد زیر پورتال ۳۵
۲ تعداد فرم ورود و ویرایش اطلاعات ۴۰
۳ تعداد گزارش مربوط به فرم ساز ۱۸
۴ تعداد صفحات پورتال ۱۰۵۰
امکانات نرم‌افزار
۵ امکانات پکیج شامل موارد زیر است :
هسته پورتال MCCIP نسخه ۴۰۰ (مدیریت صفحات، مدیریت محتوا، جستجو ساده و پیشرفته در اطلاعات و فایل ها، مدیریت گرافیک، مدیریت امنیت، نظارت، منوساز پیشرفته، چندزبانگی، ثبت وقایع)، هسته برنامه ساز و فرم ساز شامل: تعریف انواع فرم های ورود اطلاعات، نمایش و جستجوی اطلاعات، امکان تعریف انواع مختلف فیلدها، امکان تعریف انواع اعتبار سنجی، امکان ارائه کد های پیگیری، امکان تعریف سطوح دسترسی بر روی فرم و رکورد، ارسال ایمیل، ارسال پیامک، خروجی اکسل، رمز نگاری اطلاعات، گزارش ساز بر روی اطلاعات، زیرساخت امن ارائه خدمات الکترونیکی شامل: تعریف فیلدهای گزارش، مرتب سازی اطلاعات، تعریف فیلتر، تعریف فیلدهای محاسباتی، رسم نمودارمیله ای و دایره ای ، ارائه گزارشات چند سطحی امکانات پیشرفته گزارش ساز در خصوص تعریف فیلدهای pivot، امکانات ارتباط برنامه ساز در خصوص ارتباط با سایر سیستم های سازمانی و بین سازمانی دیگر (وب سرویس، اتصال به پایگاه داده)، امکانات پیشرفته در ارائه خدمات الکترونیکی شامل: امکان تعریف گردش بین فرم ها، امکان نگهداری و مدیریت سابقه فرم ها
با توجه به تعداد مندرج در مشخصات لیسانس‌نرم‌افزار
خدمات پشتیبانی پایه
۶ نصب سیستم عامل و پورتال بر روی سرور کارفرمای محترم و امن سازی آنها بر روی یک سرور یکبار
۷ طراحی قالب گرافیکی واکنش گرا (Responsive) در شش سایز بدون فلش برای یک زبان (فارسی) و انگلیسی همان قالب به صورت Mirror با پنج نمای سفارشی برای پورتال (شامل برگزاری یک جلسه با نمایندگان کارفرما و اخذ نظرات آنها در خصوص ساختار و چیدمان قالب گرافیکی و رنگ‌بندی قالب گرافیکی و اخذ تصاویر موردنظر آنها جهت استفاده در قالب گرافیکی به همراه طراحی یک بنر، طراحی حداکثر سه حاشیه برای ماجول‌های صفحه اصلی، طراحی ظاهر منوی صفحه اصلی، طراحی ستون بندی و رنگ برای صفحه اصلی و صفحه داخلی آن صفحه به همراه حداکثر دوبار تغییرات جزئی تا سقف حداکثر ده درصد زمان اجرای همان قالب) و برش و اعمال آن بر روی یک صفحه از پورتال و سازکار کردن قالب گرافیکی روی نسخه های دو سال اخیر مرورگرهای متداول شامل( ie، فایرفاکس، کروم و سافاری) باتوجه به نوع قالب گرافیکی یک قالب و دو زبان
۸ ارائه خدمات پشتیبانی تلفنی، پست الکترونیک و ریموت از نرم افزار پورتال سیگما به منظور راهنمایی جهت استفاده از پورتال به نماینده ستاد کارفرمای محترم در ساعت های بین ۹ صبح لغایت ۱۸ بعد از ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه به مدت یکسال دو نفر
۹ رفع اشکالات احتمالی نرم افزار پورتال (bug, exception) و رفع اشکلات احتمالی سرعت و امنیت نرم افزار به مدت یکسال(در صورت تهیه سرور مناسب و رعایت سیاست‌های امنیتی) از طریق دسترسی ریموت به پنل ادمین و سرور یک سرور
آموزش
۱۰ آموزش استفاده از امکانات پورتال در محل کارفرما ۸ جلسه
۴ ساعته
خدمات جانبی و اضافی پیشنهادی
۱۱ خدمات جانبی مربوط به نرم افزار پورتال به درخواست کارفرما شامل ساخت صفحات، ورود اطلاعات دستی، ساخت فرم های درخواستی کارفرما با استفاده از برنامه ساز، تولید نماهای سفارشی ماجولها، انجام اصلاحات و تغییرات جزئی گرافیکی، ایجاد سطوح دسترسی و نقشهای روی پورتال، ایجاد گزارشهای موردنیاز با استفاده از گزارش ساز، ایجاد وب سرویسهای درخواستی و خدمات تبدیل اطلاعات از سایر بانک های (اطلاعاتی) پورتال ۲۰۰ نفر
ساعت
تعرفه پشتیبانی نرم افزار در سالهای آتی
۱۲ پشتیبانی نرم افزار سالهای آتی شامل بندهای ۸ و ۹ این جدول (طبق تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور)
(درصورت ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین و سرور)
در سال اول پشتیبانی ۳۵% قیمت پکیج و در سالهای آتی+ نرخ تورم تجمیعی بانک مرکزی
Sigma-۴ (تعداد/میزان)
مشخصات لیسانس نرم افزار
۱ تعداد زیر پورتال ۱۲۰
۲ تعداد فرم ورود و ویرایش اطلاعات نامحدود
۳ تعداد گزارش مربوط به فرم ساز نامحدود
۴ تعداد صفحات پورتال نامحدود
امکانات نرم‌افزار
۵ امکانات پکیج شامل موارد زیر است :
هسته پورتال MCCIP نسخه ۴۰۰ (مدیریت صفحات، مدیریت محتوا، جستجو ساده و پیشرفته در اطلاعات و فایل ها، مدیریت گرافیک، مدیریت امنیت، نظارت، منوساز پیشرفته، چندزبانگی، ثبت وقایع)، هسته برنامه ساز و فرم ساز شامل: تعریف انواع فرم های ورود اطلاعات، نمایش و جستجوی اطلاعات، امکان تعریف انواع مختلف فیلدها، امکان تعریف انواع اعتبار سنجی، امکان ارائه کد های پیگیری، امکان تعریف سطوح دسترسی بر روی فرم و رکورد، ارسال ایمیل، ارسال پیامک، خروجی اکسل، رمز نگاری اطلاعات، گزارش ساز بر روی اطلاعات، زیرساخت امن ارائه خدمات الکترونیکی شامل: تعریف فیلدهای گزارش، مرتب سازی اطلاعات، تعریف فیلتر، تعریف فیلدهای محاسباتی، رسم نمودارمیله ای و دایره ای ، ارائه گزارشات چند سطحی امکانات پیشرفته گزارش ساز در خصوص تعریف فیلدهای pivot، امکانات ارتباط برنامه ساز در خصوص ارتباط با سایر سیستم های سازمانی و بین سازمانی دیگر (وب سرویس، اتصال به پایگاه داده)، امکانات پیشرفته در ارائه خدمات الکترونیکی شامل: امکان تعریف گردش بین فرم ها، امکان نگهداری و مدیریت سابقه فرم ها
با توجه به تعداد مندرج در مشخصات لیسانس‌نرم‌افزار
خدمات پشتیبانی پایه
۶ نصب سیستم عامل و پورتال بر روی سرور کارفرمای محترم و امن سازی آنها بر روی یک سرور یکبار
۷ طراحی قالب گرافیکی واکنش گرا (Responsive) در شش سایز بدون فلش برای یک زبان (فارسی) و انگلیسی همان قالب به صورت Mirror با پنج نمای سفارشی برای پورتال (شامل برگزاری یک جلسه با نمایندگان کارفرما و اخذ نظرات آنها در خصوص ساختار و چیدمان قالب گرافیکی و رنگ‌بندی قالب گرافیکی و اخذ تصاویر موردنظر آنها جهت استفاده در قالب گرافیکی به همراه طراحی یک بنر، طراحی حداکثر سه حاشیه برای ماجول‌های صفحه اصلی، طراحی ظاهر منوی صفحه اصلی، طراحی ستون بندی و رنگ برای صفحه اصلی و صفحه داخلی آن صفحه به همراه حداکثر دوبار تغییرات جزئی تا سقف حداکثر ده درصد زمان اجرای همان قالب) و برش و اعمال آن بر روی یک صفحه از پورتال و سازکار کردن قالب گرافیکی روی نسخه های دو سال اخیر مرورگرهای متداول شامل( ie، فایرفاکس، کروم و سافاری) باتوجه به نوع قالب گرافیکی یک قالب و دو زبان
۸ ارائه خدمات پشتیبانی تلفنی، پست الکترونیک و ریموت از نرم افزار پورتال سیگما به منظور راهنمایی جهت استفاده از پورتال به نماینده ستاد کارفرمای محترم در ساعت های بین ۹ صبح لغایت ۱۸ بعد از ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه به مدت یکسال دو نفر
۹ رفع اشکالات احتمالی نرم افزار پورتال (bug, exception) و رفع اشکلات احتمالی سرعت و امنیت نرم افزار به مدت یکسال(در صورت تهیه سرور مناسب و رعایت سیاست‌های امنیتی) از طریق دسترسی ریموت به پنل ادمین و سرور یک سرور
آموزش
۱۰ آموزش استفاده از امکانات پورتال در محل کارفرما ۸ جلسه
۴ ساعته
خدمات جانبی و اضافی پیشنهادی
۱۱ خدمات جانبی مربوط به نرم افزار پورتال به درخواست کارفرما شامل ساخت صفحات، ورود اطلاعات دستی، ساخت فرم های درخواستی کارفرما با استفاده از برنامه ساز، تولید نماهای سفارشی ماجولها، انجام اصلاحات و تغییرات جزئی گرافیکی، ایجاد سطوح دسترسی و نقشهای روی پورتال، ایجاد گزارشهای موردنیاز با استفاده از گزارش ساز، ایجاد وب سرویسهای درخواستی و خدمات تبدیل اطلاعات از سایر بانک های (اطلاعاتی) پورتال ۲۰۰ نفر
ساعت
تعرفه پشتیبانی نرم افزار در سالهای آتی
۱۲ پشتیبانی نرم افزار سالهای آتی شامل بندهای ۸ و ۹ این جدول (طبق تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور)
(درصورت ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین و سرور)
در سال اول پشتیبانی ۳۵% قیمت پکیج و در سالهای آتی+ نرخ تورم تجمیعی بانک مرکزی

شرکت دانش بنیان در زمینه فناوری اطلاعات

شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما برترین مجری و ارائه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتالهای سازمانی و خدمات الکترونیکی امن به سازمانها و شرکتها، خدمات رایانش ابری و رتبه بندی اعتباری

1398© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات سیگما میباشد.